Tuis

Ontstaan

Hoe het die ATR ontstaan?

ʼn Historiese oomblik vir Afrikaans het op 24 Mei 2008 waar geword met die stigting van die Afrikaanse Taalraad (ATR) op Wellington in die historiese Goodnowsaal. Na ʼn lang proses wat op 13 September 2003 begin het, het die breë Afrikaanse taalgemeenskap die voorgestelde Grondwet eenparig aanvaar.

Read more

Visie en Missie

Visie: Saam die toekoms in met Afrikaans

Kernwaardes: Eenheid in diversiteit: Die Afrikaanse gemeenskap deur die ATR tot ʼn eenheid saamgesnoer. Integriteit: In ons interne en eksterne verhoudinge behandel ons alle mense met respek, opregtheid en eerlikheid. Inklusiwiteit: Die ATR is ʼn inklusiewe organisasie wat alle mense saamsnoer rondom Afrikaans.

Read more

Afrikaans bereik `n mylpaal

ATR vier Afrikaans se status met `n fees

Aksie van die burgerlike samelewing: Saam met Afrikaans die toekoms in. 7 Mei 2015 PERSVERKLARING ATR VIER AFRIKAANS SE STATUS MET ‘N FEES ‘n Karnaval, akademiese gesprekke en ‘n uitstalling van Die Burger se spotprente is van die hoofmomente in die Afrikaanse Taalraad se viering van die Afrikaans se 90-jarige status as amptelike taal. Hoewel dit op 8 Mei presies 90 jaar gelede sal wees dat die wet vir die erkenning van Afrikaans amptelik deur die Parlement van die Unie van Suid-Afrika geloods is, het die ATR besluit om die herdenkingsgeleentheid, gepaard met ‘n feesprogram, vanjaar op Erfenisdag, 24 September, te laat plaasvind en nogal op die plek waar alles begin het – Kaapstad – in die gebou van die Kunstekaap. ‘n Simposium wat met die feestelikhede gepaard gaan en wat die oggend van 24 September begin, staan onder die opskrif Die vele gesigte van Afrikaans. Die burgemeester van Kaapstad, me Patricia de Lille, is gevra om die verrigtinge te open. Die bedoeling is dat sprekers by die simposium onder meer aandag gee aan die diversiteit van die Afrikaans-sprekers in Suid-Afrika en ook aan Afrikaans as taal met sy variëteite. Afrikaans en sy plek in die samelewing, byvoorbeeld in die regspraak, die onderwys en ander lewensfere sal eweneens aandag geniet. Lees Meer Nuus

Syfers

Ons taal in persentasies

49.7%

In die Wes-Kaap is 49,7% van die bevolking Afrikaanssprekend

41%

41% van Suid-Afrika se werkende bevolking is Afrikaanssprekend

15%

15% van die Suid-Afrikaanse bevolking is moedertaal Afrikaanse sprekers

31%

31% van Suid-Afrikaners kan Afrikaans lees én verstaan

Ingeskakel

Leer

Leer

Ons leerhulpbronne sluit in werkswinkels, kurrukulêre inligting en jeugwerkswinkels

Lees

Lees

Lees saam met ons boekresensies, woord-van-die-week en ander interessante letterkundes

Ervaar

Ervaar

Ons glo jy moet taal ervaar- met 'n vroue-afdeling, erfenis-blad en interessante gemeenskapsprojekte

Borge

Organisasies en persone wat saamwerk om die ATR `n sukses te maak

  • logo atkv
  • dagbreek
  • marais
  • Sanlam-Logo
  • naspers