Taalraad kommentaar op die US se Hersiene Toelatingsbeleid

Persvrystelling Nóg Afrikaans, nóg Xhosa word in die US se Hersiene Toelatingsbeleid genoem. Die woordjie “taal” kom skaars voor. In Artikel 6.2.8 van die Toelatingsbeleid word geskryf dat fakulteite, benewens akademiese prestasie, ’n student se “meertaligheid” in ag kan neem (indien dit die fakulteite sou pas). Wat...